Fuar Güvenliği

Fuar Güvenliği

Toplantı,sempozyum, seminer, konferans, müze, fuar, toplu gösteriler ve diğer sosyal etkinlikler gibi insanların bir amaç çerçevesinde birlikte bulunduğu toplu organizasyonlarda organizasyon yetkililerinin ihtiyaç duyacağı modern güvenlik sistemleri ve özel güvenlik personeliyle güvenlik ihtiyacını karşılayıp;Genel asayişin sağlanması, davetsiz misafirlere ya da istenmeyen maddelere karşı davetiye giriş kontrolü, konuk yönlendirme, kalabalık kontrolü veya sergilenen ürün ya da eserlerin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alıp, bu faaliyetleri geçici güvenlik hizmetleri adı altında ERN GÜVENLİK olarak yürütmekteyiz.

 

TOPLANTILARDA GENEL RİSK UNSURLAR!

Kabahat ve Suçlar [hır sızlık, kapkaç, gasp, nas-ı ızrar [mala zarar verme suçu] v.b.) fuar ve konferanslarda karışıklık (kargaşa, taciz, kavga v.b.) politik konjonktürden dolayı uluslararası firmaların hedef olması ticari markalara karşı gelebilecek zararlar konusunda uzman kadrosu ile organizasyonlarda oluşturulan güvenlik çemberinin yanı sıra, hazır

 halde bekletilen mobil operasyon ekipleriyle geçici organizasyonlarda genel asayiş ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri hassasiyetle almaktayız.

 

HİZMET ALANLAR!

Fuarlar Konserler Seminerler Özel Toplantılar Açılış ve Davetler Kültür Sanat Etkinlikleri Toplu Geziler ERN GÜVENLİK olarak zaman ve yer açısından süreklilik arzeden organizasyonlarda veya sınırlı süreli - geçici organizasyonlarda organizasyon güvenliği hakkında eğitimli özel güvenlik personeli ile organizasyon özel güvenlik hizmetlerini başarıyla yürütmekteyiz.

 

HASTANE GÜVENLİĞİ

Genel olarak; Hastane özel güvenlik hizmetleri uygulama açısından en güç alanlardan biri olup, oldukça hassas bir konudur. Güvenlik amacıyla hizmet verilen kişiler;

a. Hasta kişi

b. Hastasını hastaneye getiren hasta yakını

c. Yatılı hastasını ziyarete gelen ziyaretçi

d. Doktorlar ve tüm hastane personeli şeklinde

sıralanabilir.

Tüm bu insanların psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin 24 saat süresince tam zamanlı bir şekilde devam etmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının halka açık yerler olması, adli olaylara sık rastlanılması özel olarak hastane güvenlik hizmetlerinin

önemini artırır. ERN GÜVENLİK olarak;sağlık sektörü çalışanları ile Hasta ihtiyaç

ve beklentileri gözönüne alınıp, hasta yakınlarının psikolojisi düşünülüp, gerekli tedbirleri alarak hizmet vermekteyiz.

 

Etkili Hastane güvenliği ve hasta güvenliğikonularında kullanıldığımız yöntemler;

 

1. Giriş çıkış noktalarını kontrol, çalışanların, hasta ve yakınlarının huzurunu korumak için hastane iç bölümlerinde düzeni bozacak hasta ve yakınlarına müdahale etmek, şüpheli kişileri süzebilmek, sabotaja karşı alınacak önlemler, bomba ve sair tehditlere karşı alınacak tedbirler, toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı ile ilgili eğitimli ve tecrübeli kadro oluşturmak, bu konuda personele hastane güvenlik oryantasyonu verilerek konusunda tecrübeli özel güvenlik görevlileri yetiştirmek.

 

2. Özel güvenlik ekibine ek olarak hastane girişleri ve çıkışları, acil servis, poliklinikler idari katlar ve koridorların 24 saat kameralar ile izlenip, kayıt altına alınması, bu teknolojik güvenlik sistemleri sayesinde hastanelerin çeşitli bölümlerinde oluşabilecek hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanması daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır.

 

3. Sağlık kuruluşunda firmamızca görevlendirilen özel güvenlik görevlisi gerekli psikolojik

değerlendirme, meslek içi eğitim ve bir dizi testten geçerek göreve başlamaktadır. Firmamıza özel hastane güvenliği oryantasyon uygulamaları ile bu şekilde risk ve tehlike karşısında hazır özel güvenlik görevlileri yetiştirilmektedir. Tüm bu ilkeler dahilinde  Hastane yönetimince alınan karar ve kuralların uygulanabilmesi için, öngörülen bölge ve

belirlenen saatler arasında gözetim, denetim ve kontrol görevi firmamızca büyük bir hassasiyetle yerine getirilmektedir.