Okul Güvenliği

Okul Güvenliği

Okul güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir güvenlik şirketi olan ERN GÜVENLİK, üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi olan eğitim kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir. Gerek Devlet okulları ve gerekse Özel okullarda güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle oklarda alınması gerekli güvenlik tedbirleri iyi irdelenmeli, görev yapacak özel güvenlik görevlileri okul güvenliği konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalı, okul güvenlikle ilgili birimler oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere [provakasyon] ve tehlike arzeden hareketlere karşı gereken önlemler önceden alınmalı, Metal Kapı dedektörleri, X-Ray cihazları, El dedektörleri ve buna benzer güvenlik teknolojileri ile desteklenmelidir. Okulun çeşitli bölümlerinde eğitim gören kişiler, yetişkin olma yolunda hızla ilerleyen gençler, yani çocuklarımızdır. Bu sebeple amacı eğitim ve kariyer olan öğrencileri ve okul yönetimlerini tepkisel öğrenci hareketleri ve ideolojik amaçlı eylem ve saldırılara karşı profesyonel ve kaliteli özel güvenlik hizmeti ile korumak gerektiği ortadadır. ERN GÜVENLİK risk analizi ve okul güvenliği koordinasyon ekibini teşkil etmesini müteakiben, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasının 7. Maddesi ger eğince Özel Güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler çerçevesinde okul özel güvenlik hizmetlerinde uyulması gerekli gör düğü şu hususları uygular;

 

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ :

 

Yeni güvenlik prosedürleri geliştirmek ve bunların uygulaması için “Strateji Geliştirme Toplantılar”ı organizasyonu. Özel Güvenlik hizmeti esnasında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve bunlara karşı alınabilecek tedbir ve çözüm önerileri için mutad “Güvenlik Brifingleri” ile üniversite idar esi, öğrenci konseyi temsilcileri ve özel güvenlik görevlisi temsilcilerinin katılımının sağlanması. X-Ray, El Dedektörü, Metal Kapı Dedektörü, Patlayıcı Madde Koklama Dedektörü, Posta Kontrol Dedektörü, El Tipi Sıvı Patlayıcı Dedektörü , Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemi (CCTV) gibi teknolojik cihazların kullanımının sağlanması ve özel güvenlik görevlilerinin bu aletler hakkındaki ayrıntılı bilgilerin verilmesi. Kart Kontrollü Geçiş Sistemleri (CACS) ile bina ve tesis kapılarında kişilerin istediği her yere girişinin önlenmesi . Araç Geçiş Kontrol Sistemleri kullanmak suretiyle otoparklara girecek araçların bariyer, kapan, yol tutma üniteleri, kayankapı gibi sistemler vasıtasıyla kontrol edilmesi. Yasadışı toplantı ve yürüyüş olaylarına karışanları yakalamak ve yakalanan öğrencileri genel kolluğa

teslim edilmesi. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 283/2. gereğince suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için olanak sağlamak görevi başında kamu görevlisi niteliğinde olan özel güvenlik görevlisi bakımından suçluyu kayırma suçunu oluşturur).

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KONTROLÜ VE ZİYARETÇİ KARTI UYGULAMALARI

1. Giriş kapılarında öğrenci kimlik kontrolü yapılması.

2. Konuklara ziyaretçi kartı uygulaması yapılması. (Gelen ziyaretçilere geçerli kimlik belgesi karşılığı ziyaretçi kartı verilip, ziyaret süresince sol yakasında taşıması rica olunur. Ziyaretçinin görüşeceği kişi veya birim ile telefonla görüşülerek ziyaretçi yönlendirme hizmeti uygulaması yapılır. Öğrencilere gelen ziyaretçilerin ise konuk kimlik kartı uygulaması ile birlikte giriş kapısında öğrenci nezaretinde okula girişi sağlanır.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE BİNA GÜVENLİĞİ:

Yirmidört saat esasına göre vardiyalar oluşturularak, yeterli sayıda personel ile hizmet vermek suretiyle, güvenlik görevlilerinin yalnızca kapılarda sabit

bir şekilde değil, açık alanlara da hakim olacak biçimde görev yapması gerekmektedir. Okul Güvenlik hizmetleri kapsamında;

 

1.Okul özel güvenlik hizmeti uygulaması fasılasız olarak, ancak vardiya usulü ile haftanın her günü 7/24 saat sağlanır.

2. Okulu çevreleyen duvar, tel örgü ve yetkisiz geçiş riski taşıyan noktalar devriye ve Çevre Güvenlik Sistemleri ile kontrol edilir.

3. Gece ve gündüz devriye gezen güvenlik personeli güvenlikle ilgili görülen aksaklıklara anında müdahale eder.

4. Eğitimin sona ermesini takiben akşam okul dış kapıları kilitlenerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alınır.

5. Gece, kontrol noktaları devriye tur kontrol sistemleri ile sürekli gezilerek, özellikle ölü noktalar, İdari bina, Sekreterya, çalışma ofisleri, laboratuar, derslikler, Öğrenci işleri kalemi, Konferans Salonu, Spor Salonu, Kütüphane, Stüdyo ve benzeri yerlerin kapı ve ışıkları devamlı denetlenir.

6. Yangın çıkma tehlikesine karşı “yangın söndürme cihazları” ve “yangın muslukları” kontrol edilir. Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetler için oluşturulan acil eylem planları gereğince güvenlik görevlilerinden oluşan koruma ve kurtarma ekipleri görevlendirilir.

 

OKUL TRAFİK DÜZENİ, DENETİM ve YÖNLENDİRME HİZMETLERİ:

 

Okul içerisinde Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrencilere ayrılmış otopark alanları var ise “Araç Tanıtım Pulu” (sticker] uygulaması yapılır. Araç tanıtım pulları ile ruhsat ve ehliyet mukayesesi sürekli olarak yapılır. ERN GÜVENLİK üniversite güvenlik hizmetleri uygulamalarında genel kural olarak okul içi trafik düzeninin tek yön olarak işlemesi esas olup, giriş çıkışlarda araç kontrol ve trafik denetim uygulaması yapılır.

 

OKUL SPOR KARŞILAŞMALARI, SEMPOZYUM, SEMİNER,KONFERANS ve TOPLANTILAR:

 

1.Okullarda yapılan çeşitli şölen, kutlama, sportif, bilimsel veya toplumsal aktivitelere özel

güvenlik hizmeti sağlanır.

2. Spor organizasyonlarında konukların giriş ve çıkışları takip edilir.

3. Okullarda düzenlenen toplantı ve spor müsabakaları süresince Okula araç alınıp

alınmayacağı, dışardan ziyaretçilerin okula alınıp-alınmaması konuları Okul yönetimleri ve ilgili birimler ile yapılan görüşmeler neticesinde kararlaştırılır ve bu kararlar uygulanır.

4. Müsabaka veya Konferansa gelen ziyaretçilerin davetiyeleri Okul özel güvenliği tarafından

kontrol edilir.

5. Özel güvenlik hizmetleri yasası madde7 kapsamına giren diğer görevler ve ERN

GÜVENLİK Okul güvenlik hizmetleri uygulama kuralları (Eğitim Kurumları Güvenliği ve Okul güvenlik modeli] çerçevesinde ifa edilir.