Spor Organizasyonları Güvenliği

Spor Organizasyonları Güvenliği

[Stadyum ve Spor tesisi koruma, Maç Güvenliği] Spor karşılaşmalarında ve sportif faaliyetlerde yöneticilerin ihtiyaç duyacağı güvenlik sistemleri ve kalifiye güvenlik personeliyle özel güvenlik ihtiyacını karşılayıp; Spor organizasyonu ve Maçlarda Genel asayişin sağlanması, davetsiz seyircilere veya istenmeyen maddelere karşı davetiye/ bilet ve müsabaka giriş kontralü, seyirci yönlendirme, kalabalık kontrolü, sporcuların ve spor malzemelerinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak suretiyle spor salonları ve stadlarda profesyonel güvenlik hizmeti vermekteyiz. ERN GÜVENLİK olarak işbu spor karşılaşması ve spor tesisi güvenlik ve koruma hizmetini; Anlaşmalı ve sürekli veya geçici güvenlik hizmetleri adı altında başarıyla yürütmekteyiz. Spor salonu, Stad ve Maçlarda başlıca RİSK UNSURLARI Kabahat ve Suçlar [hır sızlık, kapkaç, gasp, [mala zarar verme suçu] v.b. Maçlarda karışıklık [kargaşa, taciz, kavga vs. spekülasyonlar) Aşırı fanatizm (holiganizm] Politik konjonktürlerden dolayı ulusal uluslararası takımların hedef olması Spor klubü merkezleri, spor sahaları ve tesise karşı gelebilecek zararlar ERN GÜVENLİK olarak konusunda uzman kadrosu ile tüm futbol, basketbol, voleybol, tenis, formula yarışları ve sair spor organizasyonlarında oluşturulan güvenlik çemberinin yanısıra, hazır halde bekletilen mobil operasyon ekipleriyle genel asayiş ve güvenliğin sağlanması için her türlü önlemi büyük bir ciddiyetle almaktayız.

 

ŞANTİYE GÜVENLİĞİ

İnşaat güvenliği ve şantiye güvenliği konusunda uzman şirketimiz, inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, baraj, liman, petrol tesisi, toplu konut , alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayan bir firmadır. ERN GÜVENLİK şirketi, gerek kamu inşaat sektörü ve gerekse özel inşaat sektöründe yer aldığı güvenlik faaliyetlerinde

yapının etüt ve proje aşamasından sonra inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite durumu ve risk analizlerini tespit etmekte ve gerekli özel güvenlik stratejilerini oluşturmayı ilke edinm iştir. Gerek can güvenliği, gerekse inşaat malzeme ve ekipmanlarını hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile ERN GÜVENLİK tarafından verilen inşaat ve şantiye güvenliği hizmetlerinde dikkat edilmesine özen gösterdiğimiz bazı hususlar şunlardır;

1. Sahanın rölevesi temin edilerek, çalışma sahası ve şantiye sınırları tespit edilerek, sahaya giriş çıkış noktaları kontrol altında tutulmalı, şantiyenin çevre güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır.

2. İnşaat çevre çitinin tipi ve güzergahı tespit edilerek bu alanlarda rutin devriye hizmetleri verilmelidir.

3. Şantiye enerji hattı, elektrik ile çalışacak güvenlik sistemleride dikkate alınarak o kontrol edilmelidir.

4. İnşaat sahasının altyapı hatları araştırılm alı,su, telefon ve güvenlik açısından gerekli ise İnternet bağlantıları dahi kontrol edilmelidir.

5. Araçlar için otopark, tamirhane, yedek parça deposu gibi ayrılacak yerler ve şantiye içi yollar ile şantiyede kullanılacak iş makinaları kontrol edilmelidir.

6. Şantiyede ortalama kaç işçi ve teknik elamanın çalışacağı, bunlardan ne kadarının şantiyede kalacağı öğrenilmeli ve işçilerin dinlenme tesisleri, yemekhane, kantin, soyunup giyinme, yatakhane , tuvalet yerleri, varsa lojmanlar belirlenmeli, bu yerler için gerekli güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır.

7. Tüm tesisatlar, kanalizasyon ve foseptik yerleri belirlenerek periyodik kontroller yapılmalıdır.

8. Beton santralı, kule, vinç, kantar binası gibi sabit tesislerin yerleri, çöp ve atık malzeme toplama noktaları, tespit edilerek, güvenlik altında tutulmalıdır.

9. İş kazalarında müraacaat edilecek sigorta hastanesi, acil durumlarda gidilebilecek en yakın poliklinik ve eczane tespit edilmelidir.

 

TOPLU KONUT ve SİTE GÜVENLİĞİ

Site, villa, toplu konutlarda ve özel konutlarda yaşayan insanların huzur ve güvenliği ön planda tutularak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ERN GÜVENLİK olarak hizmet vermekteyiz.

Firmamızca; Apartman, Site ve konutların sabotaj, hırsızlık, terör, saldırı gibi tehditlere karşı tehdit ve güvenlik analizi çıkartılır. İşbu site güvenlik testi ile site güvenlik açıkları tesbit edildikten sonra gerekli görevli sayısı teklif edilir. Proje, toplu konut yönetimi veya site yönetimi tarafından kabul gördüğü takdirde eğer yoksa site güvenlik sertifikası alımı için çalışmalar başlatılıp, Valilik iznini müteakip, fiziki olarak emlak ve site güvenliği hizmetine başlanır. Fiziki güvenlik hizmetlerimizin yanısıra ve fiziki güvenliği desteklemek amacıyla sitelere ve toplu konutlara bir paket dahilinde uygulayabilme bilgi ve donanımına sahip olduğumuz elektronik site güvenlik sistemleri tavsiye edilir. Bunlar özetle şunlardır; Kapı telefonu Yangın alarm sistemleri Cam kırılma detektörü CCTV kamera sistemleri Vitrin izleme detektörü Bahçe/Site Giriş kapı sistemleri Araç giriş çıkış bariyer düzenekleri gibi ERN GÜVENLİK özel site güvenlik programı çerçevesinde; Personelimize bu teknolojik cihazları kolay bir şekilde kullanabilme uzmanlığı firmamızca verilen meslek içi site güvenliği eğitimi ile kazandırılmış olup, gerek insan gücü ve gerekse teknoloji kullanarak evinizi, ailenizi ve tüm site sakinlerini güvende hissettirecek özel site güvenliği hizmetini profesyonelce vermekteyiz.

 

YAKIN KORUMA GÜVENLİK HİZMETİ

Yakın Koruma hizmetimizle hedefimiz, herhangi bir açıdan tehdit altında olan bireyleri güvende kılmaktır. Bu bireyler ünlüler, üst düzey yöneticiler, politikacılar, işadamları gibi birbirinden tamamıyla farklı günlük yaşamı ve temposu olan kişiler olabilm ekte. Bugüne dek birçok VIP olarak tanımlanabilecek ya da yakın koruma gereksinimi hisseden bireye ERN GÜVENLİK olarak başarıyla hizmet verdik. Bu hizmeti vermeye, öncelikle kişinin karşı karşıya kalabileceği risk ve tehditleri incelemekle başlarız. Çünkü her müşterimizin risk seviyesinin farklı olduğunu biliriz. Bu incelemenin ardından yakın koruma biriminin sorumluluk ve görevlerini tanımlarız ve onları bu sorumluluk ve görevlere uygun şekilde eğitiriz. Yakın koruma görevlilerimize verdiğimiz eğitimler arasında şunları sayabiliriz: Ateşli silahlar, yakın silahsız dövüş, taktikli araba sürüşü, ilk yardım, refakat, kalabalık içinde perdeleme ve kontrol, elektronik cihazlarla patlayıcı madde kontrolleri. Yakın koruma hizmeti verecek ekiplerimiz, bu eğitimlere ek olarak, bir tesisi veya buluşma yerini korudukları kişi oraya ulaşmadan önce nasıl inceleyeceklerini, giriş ve çıkış noktalarını saptamayı, güvenlik açısından zayıf noktaları tespit etmeyide öğrenirler. Olası bir saldırganın görevli kılığına girmesini engellemek amacıyla, tesisteki tüm personelle tanışırlar. Ayrıca bazı korumalarımız radikal bir grubun üyesi olan, tehdit oluşturabileceği düşünülen bir kişinin gözaltından serbest bırakılması gibi uç riskleri de incelemek ve gereken araştırmaları yapmak konusunda eğitim alırlar ERN GÜVENLİK koruma görevlilerinin bir diğer özelliği de iyi iletişim becerileridir. Çoğunlukla yerel polis veya diğer kolluk kuwetleriyle işbirliği yapmaları ve koordinasyon sağlamaları gerektiğinden, iyi iletişim becerisine sahip olmak, ERN GÜVENLİK açısından elzemdir. ERN GÜVENLİK koruma görevlileri özel hayata karşı saygılı, mahremiyet konusunda duyarlıdır. Bütün günü korudukları kişi ile beraber geçirdiklerinden, bu özellikleri onları vazgeçilmezkılar.

 

·         VIP/Yakın Koruma Hizmet Kapsamı

·         Yerel kolluk kuwetleri ile işbirliği ve koordinasyon

·         Bomba olasılığına karşı arabaların ve/veya mekanların aranması

·         Korunma birimlerinin tanımlanması ve eğitimi Güzergah planlamaları

·         Yazılı ve sanal medya takibi .,

·         Karşı istihbarat çalışmaları

·         Önleyici tedbirlerin planlanması

·         Acil durum planlamaları