Mağaza Güvenliği

Mağaza Güvenliği

Parekende sektörünün önemli unsularından olan mağazalarda de gerekli mağaza güvenliği hizmeti vermekteyiz. Özel mağaza güvenlik hizmetleri çerçevesinde; İşletmelerin talepleri doğrultusunda mağaza işletmesini, personelini, müşteri ve ziyaretçilerini içeriden veya dışarıdan gelebilecek sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma, zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit ve tecavüze karşı korumak üzere gerekli koruyucu önlemler ve geniş çaplı bir güvenlik ağı oluşturarak, mağazaların güvenlik, kontrol ve denetiminde ERN GÜVENLİK olarak başarıyla hizmet sunmaktayız.

 

Mağazaler parakende alışveriş sektörünün en önemli unsurlarıdır. Toptan tedarik edilen ürünler mağazalarda paketlerinden çıkarılır, belirli kurallar dahilinde raflara dizilir, ürünün paraya dönüştüğü son yer olan mağazalarda satışa arzedilirler. Bu sebeple mağaza ve ürün güvenliğini sağlamak oldukça önemli bir konudur. Çoğu mağaza işletmesi, bütçelerinde oluşabilecek kayıpları önlemek için önemli tedbirler almaktadır. Mağazaçilikte muhtemel güvenlik risklerinin en başında hırsızlık olayları gelmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık sebebi ile meydana gelen maddi kayıpların işletmelerin cirolarının %25’i arasında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle mağaza güvenliği konusunun başında hırsızlık olaylarına dikkat edilmelidir .

 

MAĞAZALARDA HIRSIZLIK SUÇLARI:

A)Hukuki Bilgiler:

 

Basit Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunun Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında yer alan TCK. 141. ci madde gereğince “zilyedin (=elmen, elinde bulunduran) rızası bulunmadan başkasına ait taşınır bir malı [Ekonomik değeri olan her türlü enerji de menkul mal sayılmaktadır), kendisine ya da bir başkasına bir fayda sağlamak amacı ile bulunduğu yerden almak olup, basit hırsızlık suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Yine TCK 142 madde nitelikli hırsızlık suçunu düzenlemekte olup, basit hırsızlık suçunun ağırlaştırılmış hallerini düzenlemekte, TCK. madde 143 ise suçun gece

işlenmesi halinde [Gece; Güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceki zaman dilimi arasında geçen süredir.) verilecek

cezanın arttırılmasını düzenlemektedir. Bu sebeple hırsızlık olaylarında rapor yazılırken, tutanağa saat dikkatli bir şekilde yazılmalı, mümkünse kamera saati mutlaka gerçek saate göre olmalıdır. Hırsızlık suçunun maddi unsuru çalınan menkulün, malı elinde bulunandan rızası hilafına alınmasıdır. Hırsızlık suçunun tamamlandığı an ise mağdurun zilyedliğinin sona erdiği ve o mal üzerindeki zilyetlik haklarını kullanmasının mümkün olmadığı andır. Hırsızlık suçuna teşebbüs mümkündür. Örnek olarak, hırsız mağazate ürünü almış ancak herhangi bir sebepten dolayı dışarıya çıkmadan yakalanmış ise hırsızlık suçuna teşebbüs hali sözkonusudur. Savcılık tarafından hukuki kovuşturma başlatılabilmesi için mağdurun şikayeti şarttır.

 

B) Mağazalarda meydana gelebilecek hırsızlık türleri :

1. Personel hırsızlığı :

Mağaza personelinin ürünü çalması demekolup, yapılan istatistiklerde hırsızlık vukuatlarının %55-G0’ının bu şekilde meydana geldiği belirlenmiştir. Bunun yöntemleri şunlardır:

a. Çalışanın, kendisi ya da bir başkası için düşük fiyatlı ürü- nün fiyat etiketini yüksek fiyatlı etiket ile değiştirmesi,

b. Çöp dökme suretiyle, ürünün depodan teslim alınıp verilmesi,

c. İş çıkışlarında beraberinde (üzerine giyerek, çantasına koyarak, üstüne gizleyerek vb.]

götürme.

2.Müşteri hırsızlığı;

Müşterilerin alış veriş sırasında yaptığı hırsızlık fiilidir. Bununla ilgili direkt olarak alıp gitmenin yanısıra sıklıkla rastlanılan çeşitli yöntemler:

a. Müşterinin alarmları soyunma kabinlerinde çıkartarak üzerine giymesi, ürünü çantasına koyması gibi metodlarla mağazaten çıkarması, içecek veya yiyecek maddesi

ise yemesi ve kasadan ambalajını geçirmemek suretiyle ödememesidir.

b. Ucuz fiyatlı ürün etiketini pahalı fiyatlı ürünün

etiketi ile değiştirerek çalmak .

3. Müşteri mallarına yönelik hırsızlık;

Müşteriler mağaza içindeyken müşteriye ait cüzdan, kredi kartı, cep telefonu, çanta vs.

değerli eşyasının çalınması olayı olup, sıklıkla karşılaşılmaktadır. Müşteriler özellikle alışveriş sepetlerine kıymetli eşyalarını bırakmakta ve eşyaları bu sırada çalınmaktadır. Aynı şekilde kasa işlemleri esnasında da yankesicilik suçları sıklıkla işlenmektedir.

c. Mağazalarda hırsızlığı önlemek için yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler nelerdir?

 

1. Özel Güvenlik Hizmeti almak; Özel güvenlik şirketine bağlı güvenlik görevlileri mağaza girişine yakın bir noktada durarak çıkışta alınan alarm uyarılarına müdahale eder. (Her

alarm uyarısı hırsızlık olayı demek değildir. Kasada ödeme sonrası sökülmeden unutulan

ürünlerden, barkod hatalarından, kasiyerin yanlışlıkla okutmadığı barkodlardan

veya başka mağazalardan alınan barkod ve alarmları üzerinde bulunan ürünlerden de sinyal alınabilir. Bu tip durumlarda ürünün fiş veya faturası kontrol edilir ve yanlışlık halinde alarm sökülmelidir.] Bu tür durumlar için özel güvenlik görevlilerine Mağaza güvenliği konulu meslek içi eğitimler (oryantasyon) verilmelidir.

 

2.Mağaza çalışanlarını güvenlik konusunda eğitmek; Bazen mağazalardaki hırsızlığı engellemede güvenlik görevlileri yetersiz kalabilirler. Bu nedenle mağaza güvenliği konusunda eğitim almış mağaza çalışanlarının da desteği gereklidir.

 

3.Elektronik güvenlik teknolojileri kullanmak; mağaza barkod sistemleri ve CCTV kamera

sistemi kurmak; kamera kayıtları hırsızlık suçlarını ve failini tespit etmede önemli bir etmendir. (Kameralar ; Kasa bölgesi, giriş çıkışlar, ürün sevkiyat kapıları , varsa soyunma kabinleri ve koridoru mutlaka kontrol altında tutmalı, sürekli kayıt yapmalıdır.

 

4. Mağazaleri güvenlik ihtiyacına göre düzenlem ek; pahalı, kolayca çalınabilen ve çalınma riski fazla ürünler (Hot Products) sürekli kamera ile izlenmeli, ürün teşhirinde

bu konuya çok dikkat edilmelidir. Yeterli aydınlatma yapılmalı, ışık düzeni kameralara uygun olmalı, hiçbir bölüm loş ışık veya karanlıkta kalmamalıdır. Mağaza içerisindeki müzik sesi anons ve alarm sesinin duyulmasını engellemeyecek seviyede tutulmalıdır.

 

ERN GÜVENLİK Mağaza güvenliği kapsamında verilecek hizmet standartları ;

Firmamıza bağlı özel güvenlik görevlileri tüm bu bilgilerin ışığında aşağıdaki hususlara dikkat etmek konusunda eğitilmiş olup, tarafımızdan verilecek mağaza özel güvenlik hizmetinin kapsamı şunlardır:

 

1. Müşterilerin alışverişlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda yapabilmelerinin temin edilmesi .

2. Kolay çalınma ihtimali bulunan pahada büyük hacimde küçük ürünlerin kontr olü.

3. Özel eşyalarını kontrolsüz bir şekilde bırakan müşterilerin uyarılması.

4. Aradığı ürünleri bulamayan müşterileri mağaza ve ilgili reyon görevlilerine yönlendirme [refakat)

5. Mağaza kayıplarının enaza indirilmesi konusunda güvenlik projeleri geliştirme

6. Mağaza içi güvenlik devriye hizmeti

7. Mağaza malveren kontrolünün yapılması.

8. Mağaza giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasının temin edilmesi.

9. Gerekli durumlarda müşteri fiş, fatura ve alışveriş kontrolünün yapılması.

10. 5188 sayılı yasadaki görev ve yetkilerin yanısıra kanundışı durumlarda tutanak tutularak, emniyet birimlerine ihbarda bulunulması.