AVM Güvenliği

AVM Güvenliği

ERN GÜVENLİK, AVM güvenliği konusunda uzman bir güvenlik şirketi olup; Alışveriş merkezi, mağaza gibi tesislerde işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak üzere gerekli önleyici tedbirler alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturarak hizmet vermekteyiz.

Profesyonel AVM Güvenliği Şu Başlıklarla sağlanır;

Başlıca Tehdit Unsurları :

Hırsızlık Gasp Sorunlu müşteri

Sektörün Zaafları :

   Alışveriş merkezi giriş güvenliği

   Otopark güvenliği

   Katların güvenliği Mağaza güvenliği

   Müşteri ve personel güvenliği

   Müşteri ilişkileri

   Personel ilişkileri

   Sorunlu müşterilere karşı yanlış müdahele

   AVM güvenliği gerek toplumsal olaylar, gerekse terör olayları yönünden çok ciddi bir iş olup, gerek can ve gerekse mal yönünden büyük kayıpların yaşanabileceği alışveriş merkezlerinde güvenlik konusunda son derece uzmanız. Alışveriş merkezlerinde güvenlik konusundaki kritik ve prensiplerimiz : “Giriş ve çıkışların yoğun olduğu kalabalık yerleşkelerin güvenliği” ile “giriş ve çıkışların yetkilendirildiği kuruluşların güvenliğini” temin etmek arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinde “işletme kurallarına aykırı hareket eden müşteri” dahi kendisine en üst düzeyde muhatap bulabilme ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilme şansına sahip olup, genel davranış şekli açısından müşteri memnun edilmeye çalışılır. Bununla birlikte sınırları belirlenmiş ve girişlerin yetkilendirildiği kuruluşların güvenliğini sağlarken, nezaket sınırları çerçevesinde hiçbir hareketin kuralların önüne geçmesine izin vermemelisiniz. Halka açık işletmelerde, “işveren statüsündeki AVM yönetimi, güvenlik politikaları ve güvenlik anlayışları biribirinden farklı olan kiracılar ve mağazalar, alışveriş amacıyla gelen ziyaretçiler, dolaşmak amacıyla gelenler ve AVM’ne bağlı personel (temizlik, teknik vs...)” gibi “yaptığınız işten memnun olması” gereken birçok gurupla aynı mekanda altında çalışılır. Bu nevi karmaşık bir yapının güvenliğini sağlamak için özel füvenlik firması tarafından çalıştırılan güvenlik görevlilerinin konsantrasyon sorunu yaşamayan, soğukkanlı ve kendini çok iyi ifade edebilen kişiler arasından seçilme si gerekir. AVM’lerinde konukile ilk temas noktası olan güvenlik noktalarında görevlendilen güvenlik ekibinin, AVM’nin imajına ve kurum kültürüne uygun kişilerden oluşması gerekir. Müşterinin kapıdan girerken edindiği yargı, AVM ile ilgili düşüncelerinin olumlu ya da olumsuz olarak şekillenmesine sebep olduğu, AVM’ne gelen konukların ağırlıklı bir bölümü, giriş güvenlik önlemlerini ve üst kontrollerini “sevimsiz” bulması ve “sabırsız” davranması tecrübelerimiz ile sabit bir olgudur. Fakat beden dilini iyi kullanabilen profesyonel bir özel güvenlik görevlisi, ziyaretçiyi kurallara uygun bir biçimde kontrolden geçirip sorunsuz bir şekilde çarşıya girişini sağlamak ve güvenliğin yanısıra müşteri memnuniyetinede odaklanmak durumundadır. Kaldı ki çoğu alışveriş merkezinde güvenlik personelinin müşteriye danışmanlık fonksiyonu olduğu da gözardı edilmemelidir.

   Bu nedenle biz ERN GÜVENLİK yönetimi olarak; AVM sektöründe iyi güvenlik sağlamak için, standartların NET olarak belirlenmesini ve görevde uzmanlık seviyesine gelmiş (sertifikasyon) personelle çalışmak gerektiğini düşünüyoruz. Buna ek olarak; AVM’lerinde oluşturduğumuz Güvenlik Kontrol Merkezlerinde “suçla mücadele” ve “kalabalık yönetimi” konularında uzman ve tecrübeli profesyonel personeller ile çalışmayı uygun görüyor, bu konuda çalışanlarımıza gerekli görülen Profesyonel AVM güvenliği oryantasyon eğitimini titizlikle veriyoruz.