Danişmanlik Hi̇zmetleri̇

Danişmanlik Hi̇zmetleri̇

ERN GÜVENLİK ihtiyaç ve beklentilere göre güvenlik tasarımları hazırlamakta ve hizmetinize sunmaktadır. Bu tasarımlar tehdidi değerlendirme ışığında, işletmenin risk profili, bölgesel risk ve tehlikeler, bölgenin içinde bulunduğu terör kuşağı ve bu kuşağın istatistikleri de göz önünde bulundurarak hazırlanmaktadır. Yapılan risk analizi ile gerekli önlem ve uygulamalar tespit edilip planlanmaktadır. Bu alanda proje tasarlama, oluşturma ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Özel Güvenlik Danışmanlığı ve Özel Güvenlik Denetimi hizmetleri konusunda uzman güvenlik danışmanlık ve denetim şirketi olan ERN GÜVENLİK sizlere Özel Güvenlik Hizmeti vermeye başladığı tarihten itibaren gerek uzman ve eğitimli kadrosuyla ve gerekse gelişen teknolojinin sağladığı modern imkanlarla güvenliğinizle ilgili tüm soru ve sorunlarınızın çözümünde size hep en yakın ve en makul olmayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda hizmetlerine devam eden ERN GÜVENLİK sizlere fiilen sunduğu fiziki güvenlik hizmetlerine ek olarak özel Güvenlik Danışmanlığı ve mevcut güvenlik uygulamalarınızın denetiminde de sizlere en iyiyi sunmayı amaç edinmiştir. Bu yeni hizmet seçeneği ile güvenlik hizmetinin firmamız tarafından sağlanmadığı durumlarda (güvenliği kendi bünyesinde veya bir başka özel güvenlik firmasından sağlandığı durumlar] dahi mevcut güvenlik hizmeti üzerinde sağladığımız özel danışmanlık ve denetim ile daha etkin bir güvenliğin tesisini sağlamakta, gerçek durum ve yapılması gerekenler hakkında raporlama hizmeti sağlamaktayız. Günümüzde giderek artan riskler evvelce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kıldığı gibi zaman içerisinde gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerine yenilerinin eklenmemesi, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek risklere hazırlık seviyesinde yapılacak müdahaleler ileride bu risklerin gerçekleşmesinde göz ardı edilemeyecek azalmalara neden olacaktır. ERN GÜVENLİK tarafından sağlanan Özel Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti sürecinde; Güvenlik faaliyetinin henüz var olmadığı durumlarda sağlanan güvenlik danışmanlık hizmeti: Oluşturulması gereken organizasyonun yeterlik ve derecesini işletme ve kuruluşların risk analizlerini yaparak saptar. İstihdam edilecek güvenlik personelinin sayısını optimum düzeyde belirleyerek gereğinden fazla personel alımıyla alacağınız güvenlik hizmetinin sizlere maliyetini asgari seviyede tutar. Ayrıca yetersiz sayıda personel görevlendirilmesiyle oluşabilecek güvenlik zafiyetleri ve kayıplara maruz kalmanızı da engelleyerek hizmetin devamlılığını sağlar. Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecek personelin sadece sayı olarak değil nitelik olarak da yeterli olması maksadıyla personel seçiminde uzman kadrosuyla gerekli mülakat ve personel seçimini yapar. Güvenlik faaliyetleri esnasında gerek duyulacak teknik cihazların [CCTV,X-RAY) sayı ve konumlarını sizler için belirler. İşletme ve kurumların dışarıdan maruz kalabileceği tehlikelerin en aza indirilmesinde vazgeçilmez olan duvar, tel engel, barikat gibi fiziki engellerin yapı ve konumlarının belirlenmesi konusunda bilgi ve önerileriyle yanınızda yer alır. Güvenlik hizmetinin verileceği bina ve tesislerin coğrafi konumu, işletmenin faaliyet alanına göre  alınması gereken ek önlemler konusunda çalışmalar yapar ve ilgili teklif ve önerilerini sunar. Kurum ve kuruluşların kendi personel ve sakinlerinin de güvenlik konusunda bilinçlenmesi için öncü çalışmalar ve faaliyetler de bulunur. Güvenlik Hizmetinin Uygulanıyor Olması Halinde Güvenlik Danışmanlık hizmeti: Mevcut güvenlik hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin ve doküman desteğinin verilmesini sağlar. Görev yapmakta olan personelin yeterli sayıda olup olmadığı konusunda saptama yaparak gerekli görülmesi durumda ilave personel istihdam edilmesini önerir. Ayrıca gereğinden fazla personel kullanılması halinde kurum ve kuruluşları konu hakkında bilgilendirerek sayının optimum düzeyde olmasını sağlar bu konuda öneride bulunur. Faaliyet esnasında kullanılan teknik malzemeden en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayacak yöntemlerin

kullanılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlar. Fiziki engellerin yeterlik durumu hakkında çalışma ve kontrollerde bulunarak gerekli görülen düzletme ve eklemeleri tavsiye eder. Hizmetin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşun coğrafi konumu ve işletme faaliyet konusuna göre şayet eksik kalınmışsa tamamlamalar yapılması yönünde yönlendirme yapar. 

Gerek güvenlik personelinin ve gerek diğer çalışan ve sakinlerin bilgilendirilmesi amaçlı eğitim faaliyetlerini sürdürür ve belirli periyotlarda yineleyerek bilgiyi taze tutar.

ERN GÜVENLİK bir takım çalışmaların ardından danışmanlık hizmeti vermiş olduğu firmalarla ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasının ardından firmaya özel bir strateji belirleyerek tüm önlem ve çalışmaların bu strateji dahilinde gerçekleştirilmesini amaçlar.