Otel Güvenliği

Otel Güvenliği

 

Turizm, konaklama emniyeti ve otel güvenlik hizmetleri konularında uzman bir firma olan

ERN GÜVENLİK, turizm sektöründe otel, seyahat, tur, organizasyon, konferans

ve tüm turistik etkinliklerde; Hırsızlık, gasp, darp gibi kanun dışı olaylara karşı bu konuda deneyimli özel güvenlik personeliyle 5188 sayılı yasa çerçevesinde başarıyla hizmet vermektedir.

ERN GÜVENLİK, otel güvenlik hizmetleri konusunda profesyonel bir kuruluş olup, tesiste diğer branşlarda uygulanan basmakalıp güvenlik kuralları yerine otele ve otelciliğe özgü güvenlik hizmeti verebilen, tesisi adeta kendi işyeri gibi sahiplenen ve bu konuda görevlendirdiği elemanlara sürekli meslek içi eğitim veren bir firmadır. Otelcilik sektörünün ihtiyaçlarını çok iyi irdeleyen ERN GÜVENLİK, otel güvenliğinde sıkça görevli değiştirmeye karşı olup, teknik ve taktik açısından zorunlu rotasyon değişiklikleri dışında konuya ve tesise hakim, otel kültürünü edinmiş personelle otel güvenlik hizmeti verir. Bu bağlamda turizm sektöründe; Azimli, kararlı, profesyonel, dürüst ve otel yönetimi ile koordineli bir şekilde çalışmak en önemli prensibimizdir.

 

Otel güvenlik hizmetleri ve Turizm güvenliği hakkında genel görüşlerimiz ile çalışma tarzımız :

 

Turistik tesis veya otelin ününe, emniyet ve güvenlik zaafiyetinden daha çok hiçbir şey zarar veremez. Otel güvenliği ise otelin kapısının eşiğinde son bulmaz. Etkinlikler ve konaklama yerleri yerel çevrenin bir parçası olup, yüksek standartta iyi müşteri hizmeti veren tesislerin “en güvenli iş yeri olma eğilimi” herkesçe malumdur. Yetersiz

müşteri hizmeti sağlayan turizm işletmeleri ise “konuklarının iyiliğinin umurlarında olmadığı” mesajını gönderirler.öte yandan, çalışanların misafirlerle ilgilenme zorunuluğu bulunan iş yerlerinden olan oteller, daha da güvenli olmak zorundadırlar. Güvenli ortamı yaratmak için “iyi misafir emniyeti ve güvenliği prosedürleri” ilk adımdır. Otelcilikte bazen yöneticiler sezon nedeniyle bir tek özgeçmiş belgesi ile insanları işe almak zorunda kalmakt adır. Oysa, örneğin, tesis görevlilerinin bir kısmının müşteri odalarına girişi

serbesttir ve genellikle müşterilerin ne zaman odada olup olmadığını bilirler. ERN GÜVENLİK özel güvenlik gör evlileri , genellikle kimlerin misafirlerin odasına giriş izinleri olduğunu ve çalışanların önceden suç dosyası olup olmadığı hakkındaki bilgileri de [müessese tarafından görev, yetki ve izin verildiği takdirde) takip etmek zorundadır. İyi bir

turizm güvenliği sağlamak amacıyla ERN GÜVENLİK Güvenlik görevlileri her bir çalışanın fotoğraf ve kimliği ile her elemanın hangi anahtarlara sahip olduğunu bilmelidir. ERN GÜVENLİK, personelinin turizm güvenlik korumasında iyi yetişmesini sağlar sürekli güvenlik güncellemelerini verir, müşteri ve misafirler ile turizm ve otelcilik kültürü yönünden aynı dili konuştuklarına emin olur. Zira sıklıkla çalışanın, hizmette bulunduğu kişilerle yeterli ve gerekli iletişimi kuramadığı için güvenlikte sorun oluşabileceği hususu mesleki tecrübelerimiz ile sabittir. Otel idaresi tarafından görev ve yetki verildiği takdirde; Sadece misafirler değil, onların eşyalarını korumak da güvenlik firmamızın sorumluluğundadır. Örneğin; Terör hareketlerinde, amaçları bellirli bir alanı yıkmak veya zarar vermek olan insanlar varken, alan korumasında ihtiyatsız misafirlerini de gözönüne almak zorundadır. Ör neğin; Turistler eşya, araç gereçleriyle ilgilenmeyi adeta unuturlar. ERN GÜVENLİK Otel güvenliği bunların yanısıra, temizlik çalışanları ve otel personelinin ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurur, ortamının herkes açısından hem çekici hem de mümkün olduğunca güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmaya çalışırlar. Otel güvenlik hizmetleri sadece fiziki güvenlikten ibaret değildir. Çoğu otel müşterisi

onlara verilen otel kitapçıklarındaki güvenlik maddelerini acil durumlarda dahi okumaz. ERN GÜVENLİK, Otel güvenlik programını t asarlar, müşterilerin kendileri için ihtiyatlı davranmayacaklarını varsayarak planlama yapar, bu konuda dilenirse ayrıca güvenlik danışmanlığı hizmetini titizlikleverir. Bu danışmanlık hizmeti çerçevesinde; ERN GÜVENLİK oteldeki misafirlerin kültürel alışkanlıkları ve gelenekleri hakkında otel yönetiminden bilgi toplar. Personelini bu konuda oryantasyona tabi tutar. Güvenliğin ve Otel Yönetiminin sadece tesisi değil otel misafirlerinin kültürel ihtiyaçlarını da karşılayan güvenlik şablonları geliştirmeleri zorunludur. ERN GÜVENLİK, Otel güvenlik görevlileri

ile yerel Emniyet teşkilatının bağlantısını kurar. Yerel Emniyet müdürlüğü (Polis veya Jandarma], istenmeyen bir olay meydana geldiğinde, otelde neyin nerde olduğunu personelimizden kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilmelidir. Firmamızca yapılan düzenli gözden geçirmeler ve toplantılar hem zamanı ve yaşamları korumakta ve hem de olası tehlikeleri asgariye indirmeyi hedeflemektedir. Tesis ve misafir koruması için gerekli güvenlik donanımını kullanabilen ERN GÜVENLİK görevlileri, giriş çıkış

kapılarının alarmlarını, şifreli yerlerde kimlerin şifreleri kullanabileceği veya bunları yayabileceği konuları üzerine sıkı kontroller yapar. Asansörler dahil güvenlik kameralarını sürekli kontrol eder ve tehlike anında “güvenli alan” planlaması yaparak, genel güvenlik sisteminde ne gibi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermek için düzenli donanım denetimi yapar. Bu bilgiler çerçevesinde ERN GÜVENLİK görevlisi şunları çok iyi bilir; Otellerin çöpün atıldığı alanların dahi korunmaları gerekir. Tüm park yerlerinin aydınlatılmış olmasına dikkat edilir. Otelin havalandırma sistemi kontrol edilir. Tüm yangın çıkışları acil çıkışa uygun mu? Bir terörist saldırısı veya yangın durumunda

misafirler otelin çatısından tahliye edilebilir mi? Varsa Helikopter pisti müsait mi? Otelin ani elektrik kesintisi durumunda elektriksiz tahliye planını var mı? gibi... Tüm bunlara ek olarak, otel güvenlik hizmetleri departmanında çalışan personelimiz günümüz uluslararası turizm dünyasında yabancı dil konuşan misafirlerle iletişim için ve zorunlu durumlarda onları yönlendirebilecek seviyede yabancı dil bilen özel güvenlik sertifikalı kişilerden  seçilirler.